هاست اشتراکی سی پنل ایران

cPanel-A

فضا ۱۰۲۴ مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین انتخابی با هزینه

cPanel-B

فضا ۵۱۲۰ مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین انتخابی با هزینه

cPanel-C

فضا ۱۰۲۴۰ مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین انتخابی با هزینه

IRcPanel-A

۱۰ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک SATA
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
ادان دامین انتخابی با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران

IRcPanel-APlus

۲۰ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک SATA
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
ادان دامین انتخابی با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران