هاست پربازدید NVME آلمان

HS1

۲ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
۲ گیگابایت رم اختصاصی
۱ هسته سی پی یو اختصاصی
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
بدون ادان دامین

HS2

۵ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
۴ گیگابایت رم اختصاصی
۲ هسته سی پی یو اختصاصی
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
بدون ادان دامین

HS3

۱۰ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
۸ گیگابایت رم اختصاصی
۳ هسته سی پی یو اختصاصی
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
بدون ادان دامین

HS4

۳۰ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
۱۲ گیگابایت رم اختصاصی
۴ هسته سی پی یو اختصاصی
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
بدون ادان دامین