هاست پایتون NVME آلمان

Python-A

۱ گیگابایت فضا
بهینه و کانفیگ حرفه‌ای مخصوص پایتون
دسترسی SSH
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
ادان دامین انتخابی با هزینه

Python-B

۲ گیگابایت فضا
بهینه و کانفیگ حرفه‌ای مخصوص پایتون
دسترسی SSH
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
ادان دامین انتخابی با هزینه

Python-C

۵ گیگابایت فضا
بهینه و کانفیگ حرفه‌ای مخصوص پایتون
دسترسی SSH
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت NVME
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
ادان دامین انتخابی با هزینه