هاست پربازدید SSD ایران

IRHS1

۲ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت SSD
۲ گیگابایت رم اختصاصی
۱ هسته سی پی یو اختصاصی
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
بدون ادان دامین

IRHS2

۵ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت SSD
۴ گیگابایت رم اختصاصی
۲ هسته سی پی یو اختصاصی
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
بدون ادان دامین

IRHS3

۱۰ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت SSD
۶ گیگابایت رم اختصاصی
۳ هسته سی پی یو اختصاصی
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
بدون ادان دامین

IRHS4

۳۰ گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت SSD
۸ گیگابایت رم اختصاصی
۴ هسته سی پی یو اختصاصی
دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی
بدون ادان دامین