نمایندگی سی پنل SSD ایران

IRRCP-D

۵ گیگابایت فضای نمایندگی
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت SSD
نامحدود اکانت
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

IRRCP-C

۸ گیگابایت فضای نمایندگی
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت SSD
نامحدود اکانت
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

IRRCP-B

۱۲ گیگابایت فضای نمایندگی
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت SSD
نامحدود اکانت
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

IRRCP-A

۲۴ گیگابایت فضای نمایندگی
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت SSD
نامحدود اکانت
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

IRRCP-APlus

۳۶ گیگابایت فضای نمایندگی
ترافیک ماهانه نامحدود
هارد دیسک پرسرعت SSD
نامحدود اکانت
کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی