سرور اختصاصی ایران دیتاسنتر صفر و یک

SH-DS1

پردازنده ۲ هسته ای Core i3
حافظه رم ۸ گیگابایت
میزان فضا ۱ ترابایت ساتا
ترافیک ۱ ترابایت
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-DS5

پردازنده ۶ هسته ای X5660
حافظه رم ۲۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۹۰۰ گیگابایتی SAS10K
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS1

دو عدد پردازنده ۴ هسته ای X5620
حافظه رم ۲۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۹۰۰ گیگابایتی SAS10K
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS2

دو عدد پردازنده ۴ هسته ای X5620
حافظه رم ۳۲ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۹۰۰ گیگابایتی SAS10K
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS3

دو عدد پردازنده ۶ هسته ای 2620 V1
حافظه رم ۴۸ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۹۰۰ گیگابایتی SAS10K
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS4

دو عدد پردازنده ۶ هسته ای 2620 V1
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS5

دو عدد پردازنده ۸ هسته ای E5-2650 V2
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS5-10G

دو عدد پردازنده ۸ هسته ای E5-2650 V2
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱۰ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS6

دو عدد پردازنده ۸ هسته ای E5-2650 V2
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS6-10G

دو عدد پردازنده ۸ هسته ای E5-2650 V2
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱۰ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS7

دو عدد پردازنده ۱۰ هسته ای E5-2670 V2
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS7-10G

دو عدد پردازنده ۱۰ هسته ای E5-2670 V2
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS8

سرور مدل HP G8
دو عدد پردازنده ۱۰ هسته ای E5-2670 V2
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS8-10G

سرور مدل HP G8
دو عدد پردازنده ۱۰ هسته ای E5-2670 V2
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱۰ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS9

سرور مدل HP G9
دو عدد پردازنده ۱۲ هسته ای E5-2670 V3
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱۰ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS9-10G

سرور مدل HP G9
دو عدد پردازنده ۱۲ هسته ای E5-2670 V3
حافظه رم ۶۴ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۱.۸ ترابایت SAS
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱۰ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS10

سرور مدل HP G9
دو عدد پردازنده ۱۲ هسته ای E5-2670 V3
حافظه رم ۱۲۸ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری

SH-PDS10-10G

سرور مدل HP G9
دو عدد پردازنده ۱۲ هسته ای E5-2670 V3
حافظه رم ۱۲۸ گیگابایت
میزان فضا ۲ عدد هارد ۲ ترابایت ساتا
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
تعداد آی پی ۱ عدد
آی پی اضافه با هزینه
دیتاسنتر صفر و یک تهران
زمان تحویل بین ۱ تا ۷ روز کاری