سرور مجازی ایران با هارد SATA

IRSATA-1

۶۰ گیگابایت فضای SATA
۱ هسته پردازنده
۱ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

IRSATA-2

۱۰۰ گیگابایت فضای SATA
۲ هسته پردازنده
۲ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

IRSATA-3

۱۲۰ گیگابایت فضای SATA
۲ هسته پردازنده
۴ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

IRSATA-4

۱۸۰ گیگابایت فضای SATA
۴ هسته پردازنده
۴ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

IRSATA-5

۵۰۰ گیگابایت فضای SATA
۴ هسته پردازنده
۶ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

IRSATA-6

۵۰۰ گیگابایت فضای SATA
۴ هسته پردازنده
۸ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

IRSATA-7

۷۵۰ گیگابایت فضای SATA
۴ هسته پردازنده
۸ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید