سرور مجازی ایران با هارد SSD

IRSSD-1

۲۰ گیگابایت فضای SSD
۱ هسته پردازنده
۱ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

IRSSD-2

۴۰ گیگابایت فضای SSD
۱ هسته پردازنده
۲ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

IRSSD-3

۶۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته پردازنده
۲ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

IRSSD-4

۸۰ گیگابایت فضای SSD
۲ هسته پردازنده
۴ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید

IRSSD-5

۱۲۰ گیگابایت فضای SSD
۴ هسته پردازنده
۸ گیگابایت رم
ترافیک نامحدود
پورت شبکه ۱ گیگابیت
دیتاسنتر صفر و یک تهران
مدت زمان تحویل تا ۴ ساعت پس از خرید